YUKITECH (THAILAND) CO.,LTD. Conveyor, Belt Conveyor, Roller Conveyor, Wire mesh Belt Conveyor,สายพานลำเลียง, ลูกกลิ้งลำเลียง, เครื่องต่อสายพาน,ball

http://www.yukitech.co.th

  YUKITECH (THAILAND) CO.,LTD. จำหน่าย  #ขาฉิ่ง, #ขาฉิ่งปรับระดับ, ฉิ่#งปรับระดับ, #ขาปรับระดับ, #ฉิ่งยึดพุ๊ค, #ฉิ่งยึดพื้น, #jack base, #foot adjustable, #screw adjustable, #ขาฉิ่งหุ้มยาง, #ฉิ่งหุ้มยาง,  #LEVELS ADJUST, #ฉิ่งสแตนเลส, #ฉิ่งปรับระดับ M12, #ฉิ่งปรับระดับ M16, #ฉิ่งปรับระดับ1/2 นิ้ว, #ฉิ่งปรับระดับ 5/8 นิ้ว, #เกลียวปรับระดับ, #ขาฉิ่งขายถูก, #ขาฉิ่งสแตนเลส , #ขาฉิ่งสเตนเลส

1. ขาฉิ่งปรับระดับ Foot adjustable สแตนเลส 

    1.1  ขาฉิ่งสแตนเลส ขนาดเกลียว M12

    1.2  ขาฉิ่งสแตนเลส ขนาดเกลียว M16

    1.3  ขาฉิ่งสแตนเสล ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว

    1.4  ขาฉิ่งสแตนเสล ขนาดเกลียว 5/8 นิ้ว

2. ขาฉิ่งปรับระดับ Foot adjustable  เหล็กชุบซิงค์

    1.1  ขาฉิ่งสแตนเลส ขนาดเกลียว M12

    1.2  ขาฉิ่งสแตนเลส ขนาดเกลียว M16

    1.3  ขาฉิ่งสแตนเสล ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว

    1.4  ขาฉิ่งสแตนเสล ขนาดเกลียว 5/8 นิ้ว

3. ขาฉิ่งปรับระดับ Foot adjustable  ชนิดหุ้มยาง

     1.1  ขาฉิ่งสแตนเลส ขนาดเกลียว M12

    1.2  ขาฉิ่งสแตนเลส ขนาดเกลียว M16

    1.3  ขาฉิ่งสแตนเสล ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว

    1.4  ขาฉิ่งสแตนเสล ขนาดเกลียว 5/8 นิ้ว
ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

จิรวัธน์  อนุพงษ์ call center  : 081-5771889


บริษัท ยูกิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

35/4  ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.41 ต.บางวัว  อ.บางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา 24180                                

โทร.   038-540414, 089-8918862

แฟ็กซ์. 038-540004            

e-mail :  yukitech4u@gmail.com


 


 

                     


 

ID LINE : 8918862
Online: 3 Visits: 201,883 Today: 16 PageView/Month: 1,527